Membangun Keilmuan Melalui Masjid

diterbitkan oleh dalam

Oleh: Annas el birruni
(Pengampu TPA Masjid Raya Al Falah Sragen)

Masjidrayaalfalah.or.id – Tak kan ada habis nya kita membahas masjid dan pemberdayaannya. Masjid harusnya menjadi pusat peradaban Islam. Salah satu fungsinya adalah membangun budaya keilmuan. Bukan semata untuk kegiatan ibadah mahdhoh saja. Masjid harus berfungsi juga sebagai tempat pencerahan sekaligus pencerdasan umat.

Kegiatan – kegiatan keilmuan harus berjalan beriringan dengan berdirinya sebuah masjid. Majlis – majlis ilmu menjadi bagian pencerahan dan pencerdasan umat. Masjid sudah selayaknya mampu hadir mengambil peran ini. Perbanyak kegiatan keilmuan. Perbanyak kajian dan pengajian. Perbanyak mimbar diskusi dan seminar. Bidang Agama maupun bidang Ilmiyah.

Mengadakan program – program tersebut adalah suatu keniscayaan. Ditambah dengan sarana dan pra sarana pendukung di Al Falah.
Program Taman Kanak – Kanak di pagi hari, program TPA dan Tahsin di sore hari, program Kajian di malam hari. Hampir setiap hari ada nuansa keilmuan. Setiap hari full dengan kegiatan Keilmuan.

Selanjutnya sarana dan pra sarana pendukung juga tak kalah penting. Wifi gratis dengan bandwith cukup, perpustakaan dengan koleksi buku yang memadai, bahkan penyediaan komputer dengan jaringan internet. Mari terus berbenah. Mari terus tingkatkan layanan jamaah, mari ambil bagian dalam kebangkitan melalui masjid.

Para Takmir, come on curahkan apa yang kita miliki untuk menjadikan masjid kita yang paripurna. Masjid yang menjadi pusat gerakan umat Islam.

Gelorakan.
Dari masjid, kita bangkit.

Leave a Comment

nineteen − fifteen =